Youth Training Squad Members

 Youth Training Squad (YTS)


 

Chia Jun Yuen Chua Kee Yang Shawn Chua Shao Han Josh  Izaac Quek Yong
       
Koh Song Jun Dominic Koh Gaoh Cai Idys  Ng Daniel  Zhou Jingyi